[ zpět ]

Sběrné dvory

Datum: 17. 01. 2019
Autor: Šíma Jan

V Praze je celkem 17 sběrných dvorů hl. m. Prahy, přičemž v kterémkoliv z nich mohou občané hlavního města Prahy odložit téměř veškerý odpad z domácností, který nepatří do směsného či tříděného odpadu.

Jejich přehled naleznete na mapě sběrných dvorů.

Nejbližší sběrný dvůr hl. m. Prahy je:
Voctářova, Praha 8 - Libeň, tel. 731909653

Provozní doba
Provozní doba je jednotná pro všechny sběrné dvory hl. m. Prahy.

zimní období
Po - Pá 8:30 - 17:00
So 8:30 - 15:00
Ne zavřeno

letní období
Po - Pá 8:30 - 18:00
So 8:30 - 15:00
Ne zavřeno

Přijímaný odpad
objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), kovy, dřevo, odpad z údržby zeleně, suť z bytových úprav, papír, sklo, plasty, nebezpečné odpady, pneumatiky, použitý textil, obuv a oděvy

Režim využívání
zdarma pro občany s trvalým pobytem na území hl.m. Prahy; vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem

Zpětný odběr výrobků
elektrická a elektronická zařízení (např. lednice, pračky, sporáky, malé spotřebiče, TV, PC, rádia, zářivky, výbojky, nástroje, hračky)

Nelze odevzdat
směsný komunální odpad (patří do sběrné nádoby objednané u svozové společnosti vlastníkem domu)
nebezpečné složky stavebního odpadu (asfaltová lepenka obsahující dehet, odpad obsahující azbest - nutno se obrátit na specializované firmy)

Doprava odpadu do sběrného dvora
Do areálu sběrného dvora je možný vjezd vozidel o hmotnosti do 3,5 t. Před odevzdáním odpadu může být vyžadováno předložení občanského průkazu z důvodu ověření trvalého bydliště na území hl. m. Prahy.
Pro občany, kteří nemají možnost dopravit odpad vlastními prostředky, existuje nadstandardní placená služba objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora.