[ zpět ]

Třídění odpadu

Datum: 05. 03. 2019
Autor: Šíma Jan

Vážení vlastníci,

dovolujeme si Vás upozornit, že dle zákona č.185/2001 Sb. a souvisejících zákonů a vyhlášek je povinnost odpad třídit a jednotlivé složky, tj. papír, sklo a plasty ukládat do určených kontejnerů. Kontejnery na tříděný odpad se nachází u parkoviště hned vedle domu.

Veškerý ostatní odpad patří do kontejnerů na komunální odpad. Žádáme Vás, abyste odpad neukládali jinam, než do nádob k tomu určených. Odpad uložený mimo sběrné nádoby svozová společnost, kterou zajišťuje Magistrát Hlavního města Prahy, neodváží (likviduje jen odpad v popelnicích) a SVJ pak takový odpad musí likvidovat na své náklady, což zbytečně zvyšuje náklady SVJ.

Děkujeme