[ zpět ]

Cenová nabídka - podlaha a vlhkost ve sklepě

Datum: 06. 10. 2020
Autor: Šíma Jan

Dávám na vědomí cenovou nabídku na práce ohledně odstranění vlkosti ve sklepích, kde nám bylo specialistou na sanace doporučeno vybourání betonové podlahy skrze kterou vzlíná vlhkost, odebrání podkladu a dát betonovou dlažbu do lože z kameniva

Cenovou nabídku poskytla Firma Ing. Jan Svatoš, Parmská 361, Praha 10, 109 00, IČO: 40582850, DIČ: CZ6610080004, e-mail: svatos@levneprace.cz

 

Cenová nabídka na provedení nových podlah ve sklepě s provětrávanou vrstvou - varianta vybourání podlahy do hl. 20cm - štěrk, separační vrstva, zámková dlažba:

  množství m2: jedn. cena: celkem:
Bourací a výkopové práce: 14 705 9 870
       
Naložení kontejnéru: 12 235 2 820
       
Kontejner 6m3: 1 3 890 3 890
       
Geotextilie 500: 14 49 679
       
Položení separace: 1 470 470
       
Přesun hmot (dlažba, štěrk, separace, atd.): 17 235 3 995
       
Štěrk: 3 690 2 070
       
Vyštěrkování: 14 235 3 290
       
Dovoz štěrku: 1 800 800
       
Zámková dlažba I 6 cm 14 210 2 940
       
Křemičitý písek 1 295 295
       
Položení zámkové dlažby, včetně zapískování 14 353 4 942
       
Vibrační deska: 1 650 650
       
Vibrování: 3 235 705
       
Doprava: 10 250 2 500
  Celková cena:    39 916 Kč