Údaje o objektu

Společenství vlastníků Klánovická 567/45, Praha 9
Sídlo: Klánovická 567/45, 19800 Praha 9 Hloubětín
Spisová značka: oddíl S, vložka číslo 18862 vedená u MS v Praze
IČ: 07376260
Právní forma: SVJ

Výbor společenství vlastníků
Předseda: Jan Šíma

Ostatní údaje
Číslo účtu Společenství vlastníků: 2601507404/2010
Splatnost měsíčních záloh členů SVJ - do 25. probíhajícího měsíce

Údaje o objektu
Bytový dům
Parcelní číslo: 688
List vlastnictví: 216
Zastavěná plocha objektu: 223
Počet jednotek: 5

Správa nemovitosti: JiViŠ, s.r.o., www.jivis.cz