Údaje o objektu

Společenství pro dům Křižíkova č.p. 53, Praha 8
Sídlo: Praha 8, Karlín, Křižíkova 53/52, PSČ 186 00
Spisová značka: S 11493 vedená u rejstříkového soudu v Praze
IČ: 246 67 200
Den vzniku: 28.1.2010
Den zápisu: 24.5.2010
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek

Výbor společenství vlastníků
předseda výboru: Petr Pěchovič
člen výboru: Ing. Jiří Bardoděj
člen výboru: Barbora Sadílková
člen výboru: Mgr. Tomáš Krejčí
člen výboru: Ing. Mário Mitas

Ostatní údaje
Číslo účtu Společenství vlastníků: 21 00 31 20 51 / 2010
Splatnost měsíčních záloh členů SVJ - do 25. probíhajícího měsíce

Údaje o objektu
Bytový dům
Parcelní číslo: 411/5
List vlastnictví: 1122
Zastavěná plocha objektu: 2633m3
Počet bytů/nebytů: 113
Počet garážových stání: 143
Plocha garáží 5163,5m2
Spoluvlastnický podíl garáží: 51635/146011, (tj. 35,36%)

Dodavatelé SVJ
Správa nemovitosti: JiViŠ, s.r.o., www.jivis.cz
Dodavatel vody - PVK, a.s, www.pvk.cz
Odvoz odpadu - IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a.s., www.ipodec.cz
Úklid domu - Clean Residence Limited, www.cleanresidence.cz
Dodavatel plynu - Pražská plynárenská a.s., www.ppas.cz
Pojištění domu – Kooperativa pojišťovna, a.s., www.koop.cz
Odečty a rozúčtování vody a tepla - I.RTN, s.r.o., www.irtn.cz
Pult centralizované ochrany (PCO) - M Connections, s.r.o., www.mconn.cz
Servis EPS - TEMO-Telekomunikace,a.s., www.temo.cz
Servis garážových vrat - ALTOMA spol. s r.o. www.altoma.cz 

Sevis výtahů - MP LIFTS s.r.o. www.mplifts.cz